โปรดติดตามข้อมูลหลังจากการแข่งขันรอบคัดเลือกนอกรอบ