ภาคใต้

 

ภาคกลางและภาคตะวันตก

 • รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จ.สุพรรณบุรี
 • รร.สตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง
 • รร.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 • รร.หนองโพวิทยา จ.ราชบุรี
 • รร.ธนาคารออมสิน จ.ประจวบคีรีขันธุ์
 • รร.อบจ.ชัยนาท จ.ชัยนาท
 • รร.เทพศิรินทร์พุแค จ.สระบุรี
 • รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
 • รร.เทศบาล3วัดสหมิตรมงคลฯ จ.สระบุรี
 • รร.กีฬาเทศบาลนครปฐม จ.นครปฐม
 • รร.เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) จ.ราชบุรี
 • รร.หนองหญ้าไซวิทยา จ.สุพรรณบุรี

 

ภาคตะวันออกและปริมณฑล

 

กรุงเทพมหานคร

 • รร.ฐานปัญญา
 • รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้า
 • ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 • รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
 • รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
 • รร.โยธินบูรณะ รร.ประเทืองทิพย์วิทยา
 • รร.อัสสัมชัญ
 • รร.พรตพิทยพยัต
 • รร.ศึกษานารีวิทยา
 • รร.ปทุมคงคา
 • รร.ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
 • รร.นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพ
 • รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
 • รร.สารสาสน์ธนบุรี
 • รร.เทพศิรินทร์
 • รร.ซางตาครู้สศึกษา
 • รร.ฤทธิณรงค์รอน
 • รร.ราชวินิตบางแคปานขำ
 • รร.สุรศักดิ์มนตรี
 • รร.อิสลามวิทยาลัย
 • รร.มัธยมวัดสิงห์
 • รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง
 • รร.วิชูทิศ (กีฬา กทม)

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • รร.เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ จ.เลย
 • รร.สุรินทร์ราชมงคล จ.สุรินทร์
 • รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
 • รร.เขื่องในพิทยาคาร จ.อุบลราชธานี
 • รร.พระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 • รร.กีฬาจังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • รร.พิชญบัณฑิต จ.หนองบัวลำภู
 • รร.ด่านเกวียนวิทยา จ.นครราชสีมา
 • รร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์ จ.นครราชสีมา
 • รร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
 • รร.เทศบาล 2 มุขมนตรี จ.อุดรธานี
 • รร.ดอนไทรงามพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์

 

ภาคเหนือ

 • รร.อมก๋อยวิทยาคม จ.เชียงใหม่
 • รร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย จ.พิจิตร
 • รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 • รร.วชิราลัย จ.เชียงใหม่
 • รร.สามัคคีวิทยา 2 จ.เชียงราย
 • รร.อบจ.เชียงราย จ.เชียงราย
 • รร.วชิรวิทย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • รร.น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน
 • รร.กีฬาจังหวัดลำปาง จ.ลำปาง
 • รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 • รร.ท่าข้ามวิทยาคม จ.แพร่
 • รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์