ช่องทางในการส่งเอกสารการสมัคร King Power’s Cup 2018

1. ส่งทางอีเมล์ที่ kingpowerscup@isport.co.th ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2561

2. ส่งทางไปรษณีย์ จัดส่งทาง EMS ต้องลงตราประทับวันที่ 17 ตุลาคม 2561


ที่อยู่ในการจัดส่ง : ฝ่ายจัดการแข่งขัน King Power's Cup 2018
99/37 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หมายเหตุ : เอกสารที่ส่งจะดูวันที่จัดส่งเป็นหลักในการพิจารณาการสมัคร


ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขันและใบสมัคร